Hem

Om Oss

Socialtjänst

Bli Familjehem

Träningslägenheter

Nyheter

Projektet Omtanke

Kontakt

info@familjehemmet-io.se

"Vi är godkända av IVO att bedriva familjehemsverksamhet"

    Förfrågan: 070-019 67 40

ALLMÄNNA VILLKOR

De lagliga grunderna för vår behandling av dina Personuppgifter ( GDPR)

 

GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018.
Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. Familjehemmet Individ och Omtanke har uppdaterat sina villkor och vi har verkställt praktiska åtgärder inför GDPR.

 

Vi behandlar personuppgifter avseende dig för att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig när du registrerar dig för Mellansvenska Omsorgsguppen AB/Familjehemmet Individ och Omtanke.

 

I intresseavvägningen mellan vårt berättigade intresse och dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter beaktas följande: den information som vi samlar in och behandlar är begränsad till enbart vad som är nödvändigt för att uppnå våra gemensamma syften.
All information som är av sådan natur att den är särskilt känslig för din integritet, omfattas av vår sekretesspolicy.

Vidare utgår vi från att det också ligger i Ert intresse att finnas i vår databas. Enbart en begränsad skara personer inom

Familjehemmet Individ och Omtanke har tillgång till Personuppgifterna, som skyddas enligt gällande av policy för IT-säkerhet.

 

Vi anser att behandlingen av personuppgifter är förenlig med dina egna intressen, samt att behandlingen inte utgör en kränkning av eller risk för dina fri- och rättigheter.

 

 

 

Hur länge lagrar vi Personuppgifterna?

 

 

 

Dina Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

 

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. När Personuppgifter inte längre behövs för något av våra ändamål raderar vi eller anonymiserar Personuppgifterna.

 

 

 

Vem lämnar vi ut dina Personuppgifter till?

 

 

 

Eftersom att vi samarbetar med olika typ av myndigheter kan Personuppgifter lämnas ut till och behandlas av denne. Denne behandlar Personuppgifter enbart för de syften som vi anger, och på vår instruktion.

 

Den externe parten omfattas av samma lagkrav som oss, vilket innebär att Personuppgifter kan lämnas ut till och behandlas av denna part. Externa parter behandlar Personuppgifter enbart för de syften som vi anger, och på vår instruktion. Om det är så att vi på begäran från Er ombeds att ta bort information om Er från vår databas, så sker även detta gentemot våra samarbetspartners.

 

Undantagsfall är enbart då det finns en pågående utredning eller juridisk tvist.

 

Inga Personuppgifter lämnas ut till någon part utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

 

 

Dina rättigheter.

 

 

 

Vi ansvarar för att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att begränsa, rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vill du göra en sådan begäran, vänligen skriv till dataprivacy@

 

Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från oss om vilka Personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

 

 

 

Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats från om Personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges ovan.

 

Du har även rätt att invända mot vår behandling av Personuppgifter, att inte bli utsatt för viktiga beslut som fattats utan en människas inblandning, samt att få Personuppgifter om dig lagrade hos oss sända till dig i ett vanligt använt format eller direkt överfört till en personuppgiftsansvarig som du anvisar.

 

 

 

Vid frågor kontakta oss

 

E-post: dataprivacy@familjehemmet-io.se

 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

"Vi kan familjehemsverksamhet, ring oss så berättar vi mer"

 070-019 67 40

 

"Vi är godkända av IVO
att bedriva familjehemsvård"

En del av vår vinst går till projekt som främjar barnets rättigheter

Mellansvenska Omsorgsgruppen

Brogetorps företagsby

Brogetorpsvägen

64233 Flen

 

info@familjehemmet-io.se

Telefon:  070-019 67 40

 

 

Vi har ramavtal med
följande kommuner.

SÖRMLAND

Eskilstuna
Nyköping
Katrineholm

Strängnäs
Trosa

Oxelösund
Flen

Gnesta
Vingåker

 

SMÅLAND

Jönköping
Värnamo
Gislaved
Vaggeryd
Tranås
Mullsjö
Vetlanda

Sävsjö
Nässjö
Eksjö
Habo
Aneby
Gnosjö

STOCKHOLM
Nacka Kommun

HALLAND
Kungsbacka

© 2018 Familjehemmet Individ & Omtanke | En del av Mellansvenska Omsorgsgruppen AB